Flekkvis håravfall

       

Andre årsaker til hårtap kan være flekkvis håravfall ( Alopecia areata ), Telogent håravfall og soppinfeksjoner.

Alopecia areata er en egen sykdom som medfører at håret faller av i flekker. Den kan være en eller flere flekker. I noen tilfeller faller alt hodehår av, alopecia totalis og en sjelden gang alt hode- og kroppshår, alopecia universalis. Årsaken til alopecia areata er ukjent, men det antas at det er immunapparatet som påvirker hårsekkene, slik at de slutter å produsere hår. Hårsekkene ødelegges ikke, og i de fleste tilfeller starter hårveksten igjen etter måneder, og noen tilfeller år, for deretter å bli normal igjen.

Det er normalt en forbigående form for håravfall som skyldes at et større antall hårsekker samtidig har gått i hvilefase; de er blitt synkronisert. Når disse hårsekkene igjen går over i vekstfase, vil det forbigående bli et økt hårtap. Denne formen for hårtap sees ofte i forbindelse med graviditet og etter større påkjenninger, som store operasjoner, skader eller kraftig febersykdom. Håravfallet vil være tydeligst 10–12 uker etter den hendelsen som var årsaken.

Sykdom i hodebunnen kan gi håravfall. Infeksjoner, særlig soppinfeksjoner er et eksempel. Også andre, mer sjeldne hudsykdommer kan føre til varig håravfall, spesielt sykdommer som medfører arrdannelse i huden. Psoriasis og vanlig flass i hodebunnen gir ikke håravfall. Enkelte innvortes sykdommer, som for lavt eller for høyt stoffskifte, kan gi håravfall. Likeledes kan vitaminmangel og andre mangelsykdommer føre til håravfall, men dette sees svært sjelden i Norge. En rekke medikamenter kan medføre håravfall.