Reklamasjon

Hvis du opplever et problem med et produkt du har kjøpt hos DSD De Luxe vil vi gjøre vårt ytterste for å forsøke å løse problemet. Ta først kontakt med oss via dette skjemaet og beskriv hva reklamasjonen gjelder og vi vil snarlig ta kontakt med deg. I enkelte tilfeller må vi få tilsendt produktet for inspeksjon, før vi kan uttale oss om hva som eventuelt er feil.