14 dagers angrefrist

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3.  Hvis du ønsker å returnere produktene må de være ubrukte og returneres i samme forfatning som du mottok de, inklusive original emballasje.

Tilbakebetaling skjer først når vare(ne) er mottatt og i god stand. Kjøper betaler for returporto av produktene ved retur.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Selgerens navn: DSD De Luxe

Selgerens adresse: Midtskogen 9A, 1423 Ski

E-postadresse: post@dsddeluxe.no
Bestilling nr. se ordrebekreftelse/faktura

Ordrebekreftelse er vedlagt dette skjemaet.

Avtalen ble inngått, se bestillingsbekreftelsen (dato).

Skjemaet er levert/sendt se bestillingsbekreftelsen (dato).

Fylles ut av forbrukeren:

Skjemaet er mottatt ____________________ (dato). Jeg benytter meg av angreretten.
Navn______________________________________________________________________ Adresse __________________________________________________________________ Telefonnr. ____________________________ E-post adresse ______________________ Dato ____________________ Underskrift ______________________________________

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN: Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen i samme stand.

Eventuelle kostnader ved retur av varer må du bære selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no