Klinisk dokumentasjon

Hva er kliniske studier?

Kliniske studier er eksperimenter gjort i klinisk forskning. Slike potensielle biomedisinske studier er utformet for å svare på konkrete spørsmål om biomedisinske behandlinger og virkninger av et produkt, og kjente tiltak som garanterer videre studier og sammenligning. Avhengig av produkttype og utviklingsfase, er deltagere i slike studier i utgangspunktet frivillige og / eller pasienter i små pilotstudier.

Utforming av kliniske studier tar sikte på å sikre den vitenskapelige gyldigheten og reproduserbarheten av resultatene, mao. mulighet for å kvalitetssikre at resultatene ikke er tilfeldige.

Ordet ”Kliniske studier” er ofte blitt misbrukt av produsenter og leverandører i markedsføring for å skape inntrykk at produktet er ”testet klinisk” og dermed et bra produkt.

DSD De Luxe startet en Klinisk studie på 3 av våre produkter sommeren 2015 og disse er nå sluttført.

Disse 3 produktene er testet:

Du kan lese studien her

Hvorfor er dette viktig? I bransjen for kosmetiske (hår)produkter, florerer det med selskaper som titulerer med at produktene er ”klinisk testet” og mange av disse har ikke dekning for å kunne hevde dette. En av hovedårsakene til dette er at man ”gjemmer seg” bak at enkelte av ingrediensene i produktet er testet klinisk, men det betyr altså ikke at effekten og virkningen av hele produktet, kan anses som ”klinisk testet”.

Relativt mange av ingrediensene til DSD De Luxe kommer fra leverandører som har gjort kliniske tester av sine virkestoffer, og at dette viser kliniske vitenskapelige resultater. Det betyr ikke at vi går ut å hevder at alle våre produkter er klinisk testet, det er ikke i tråd med hva som kreves av en vitenskapelig studie. Det vil allikevel kunne hevdes at produkter som innehar ingredienser fra leverandører som har testet sine ingredienser i kliniske studier, er av meget høy kvalitet.

Dokumentasjon sh-polypeptide-9_Brochure.pdf

Dokumentasjon sh-polypeptide-1_Brochure.pdf

Dokumentasjon sh-oligopeptide-2_Brochure.pdf

Dokumentasjon SAW_PALMETTO.pdf

Dokumentasjon Promois_KR-30_Ver.2_QUERATINA.pdf

Dokumentasjon PIF_Part_B_-_Capixyl_TM_Placenta_shock_de_Luxe_Lotion-signed.pdf

Dokumentasjon bio-proteinol_e_rev01.pdf

Dokumentasjon A4_GLYCOFILM_gb_04-08.pdf

Dokumentasjon A4_GLYCOFILM_gb_04-08.pdf

Dokumentasjon 5562_cegaba_pf_mars_04_UK1.pdf