Hvordan bruke DSD De Luxe sine produkter

DITT HÅR LEVER - TA VARE PÅ DET !Vi anbefaler å gå direkte til produsenten sin hjemmeside for å få en full oversikt over de ulike behandlingene som anbefales, alternativt sende oss en post og vi vil komme med anbefalinger.

https://dsdtrichology.com/en/pathologies/